O projekcie

Projekt We Love Folk! – Angielski na Ludowo, inaczej niż większość projektów edukacyjnych ETA, nie jest realizowany w szkole ale w wiejskiej świetlicy środowiskowej w Bukowcu gm. Brójce. W projekcie biorą udział dzieci tańczące w Ludowym Dziecięcym Zespole Pieści i Tańca Bukowiaczek oraz udzielające się aktywnie w różnych przedsięwzięciach ludowych w naszej wsi.

Projekt zakłada naukę języka angielskiego w połączeniu z działaniami sztuki i kultury ludowej. Zajęcia językowe są zintegrowane z treściami promującymi kulturę i zwyczaje ludowe bo są one integralną częścią życia kulturalnego naszej społeczności. Edukacja przez taniec, sztukę i kulturę ludową pozwala naszym dzieciom zdobywać informacje na temat przeszłości naszego kraju i uwrażliwia na znaczenie elementu ludowości jako cechy spajającej wielopokoleniową społeczność wiejską i pozwalającej przetrwać dawnym tradycjom i zwyczajom ludowym.

Dzięki połączeniu edukacji ludowej z nauką języka angielskiego jesteśmy w stanie zainteresować dzieci, nawet te mniej zmotywowane, do nauki języka dostosowując jego elementy do zainteresowań dzieci. Mamy nadzieje że nasze wspólne działania przyczynia się też do popularyzowania naszej kultury ludowej wśród dzieci z zaprzyjaźnionych zagranicznych ośrodków kultury ludowej innych krajów.

Projekt realizowany w ramach działania:       Fundator projektu:     Wykonawca projektu: